Γραφίστας

Γραφίστας ή γραφιστής είναι ο σχεδιαστής και δημιουργός πρωτότυπων εικόνων, σχεδίων γραμματοσειρών και κειμένων, καθώς όλων των συνδυασμών τους σε ένα αποτέλεσμα τέτοιο που να είναι ικανό να αναχαραχτεί με τις γνωστές τεχνικές μεθόδους αναπαραγωγής σε πολυάριθμα αντίτυπα. Η ονομασία "γραφίστας" και "γραφιστική" προστέθηκαν πολύ πρόσφατα στο ελληνικό λεξιλόγιο. Επινοήθηκαν από συντελεστές της σχολής γραφικών τεχνών γύρω στο 1980, οπότε και δημιουργήθηκε η σχολή και κάπως έπρεπε να αποδοθούν αυτές οι έννοιες. Είναι ο δημιουργός του πρωτότυπου κάθε εντύπου εικόνας ή και πλέον ηλεκτρονικής αναπαράστασης εικόνας - σχεδίου ή και πολλές φορές κινούμενης εικόνας - σχεδίου.

Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου με ευχάριστο περιβάλλον. Παρ’όλα αυτά, η συνεχής του προσπάθεια για καλύτερο δημιουργικό αποτέλεσμα, όπως και τα χρονικά περιθώρια, που πολλές φορές έχει για την ολοκλήρωση μιας δουλειάς , είναι στοιχεία που τον καταπονούν σωματικά και πνευματικά. Μπορεί να του δημιουργηθούν προβλήματα στην όραση από την συνεχή χρήση του Η/Υ. Η χρησιμοποιήση χημικών ουσιών κατά τη διαδικασία εμφάνισης των φιλμ, είναι δυνατό να του προκαλέσει δερματικές παθήσεις. Το ωράριό του είναι κανονικό. Η δημιουργική διάθεση, η φαντασία, η μεθοδικότητα και η υπομονή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του γραφίστα.

 

(πηγή: wikipedia)